‘De Rotterdamse mentaliteit staat voor zeggen wat je denkt en doen wat je zegt.

Daar kan Europa wel wat meer van gebruiken.

Mijn Europa gaat voor resultaat, komt afspraken na en zit lidstaten niet in de weg, maar maakt ze sterker!’ 

Caroline in Brussel

Jules Deelder zei ooit dat het geld in Rotterdam  wordt verdiend, in Den Haag verdeeld en in Amsterdam over de balk gesmeten. Terecht of niet, tegenwoordig leeft bij veel mensen het gevoel dat het geld nog steeds in Rotterdam wordt verdiend, maar dan in Brussel verdeeld in het Zuiden van Europa over de balk gesmeten.

Dat moet anders. Rotterdam is de stad waar ik vandaan kom. De stad van aanpakken en van werken. Van zeggen wat je doet en doen wat je zegt. De stad die banen creëert, handel drijft, problemen nuchter aanpakt en er voor de inwoners is. De stad die levert. ‘Brussel kan wel wat Rotterdam gebruiken!’ was daarom mijn slogan tijdens de verkiezingen in 2014 en met die overtuiging zit ik namens u en namens Nederland in het Europees Parlement.

Europa moet wat mij betreft gaan over de zaken die echt grensoverschrijdend zijn, zoals de vrije (interne) markt; migratie; veiligheid; de euro; energie en innovatie. Europa moet zich vooral niet bemoeien met onze zorg, woningen, uitkeringen en pensioenen. Waar Europa niet over gaat moet het ook echt af blijven, en waar het wel over gaat moet het ook echt léveren.

Ik betrek u graag bij mijn werkzaamheden in het Europees Parlement. Bij wat ik dagelijks doe, waar ik mij over verbaas en verwonder en waar ik mij hard voor maak. Ik laat u graag zien wat in het Parlement met 28 lidstaten en 751 zetels gebeurt. Van de grote belangrijke zaken rondom Brexit, onze buitengrenzen en de toezichtregels op banken, tot aan de overbodige dingen als een Europees leger en het opleggen van bureaucratische regels die u en mij belemmeren.

Ik maak mij hard voor een Europa dat de lidstaten sterker maakt, dat levert, dat afspraken nakomt en dat samenwerkt op die terreinen waar dat echt moet. Alleen zo’n Europa werkt voor u, voor ons en voor Nederland!

Caroline in Rotterdam & Nederland

Geboren en opgegroeid in Utrecht. Naast school, vriendinnen, sporten en viool spelen, volgde ik al jong graag (jeugd)journaals en de actualiteiten en had daar vaak een uitgesproken mening over. Thuis werd daarover aan de keukentafel veel gediscussieerd.  Het was voor mij daarom een logische keuze om in 1999 Bestuurskunde te gaan studeren aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. In mijn studententijd werd ik steeds actiever voor de VVD in Rotterdam en werd halsoverkop verliefd op de stad.

Rotterdam is van oudsher een stad met grote problemen, zoals heel slechte wijken, heftige criminaliteit, veel werkloosheid en een te kleine middenklasse. De stad werkt elke dag keihard om dat te overwinnen. Maar het is tegelijk een stad met verbluffende ambitie, creativiteit en lef. Een stad die van geen enkele uitdaging terugdeinst. Dit zag ik vooral toen ik als consultant bij KPMG aan de slag ging bij het Havenbedrijf Rotterdam en vervolgens bij dit bedrijf in dienst trad. Bouwen aan de Tweede Maasvlakte, het verder ontwikkelen van de grootste Europese haven en het achterland. Onze haven zorgt ervoor dat 175.000 Nederlanders ’s morgens weer aan het werk kunnen. Die Nederlanders hebben baat bij een effectief Europa.

Ook mijn baan bij Royal Schiphol Group, waar ik in 2015 begon, liet zien dat de luchthaven als internationaal knooppunt baat heeft  bij een interne markt en bij een goed functionerende en bovenal concurrerende Europese economie. Dat heeft Nederland met haar mainports nodig, maar vooral de mensen die elke dag opstaan en naar hun werk gaan!

Kortom, een liberaal Europa moet in mijn ogen bezig zijn met het versterken van onze economie en ons in staat stellen om te doen waar wij Nederlanders voor gemaakt zijn: handelen, kansen pakken en banen scheppen!

Ik werk daar elke dag hard aan. En als ik niet in Brussel of Straatsburg (afschaffen!) ben of voor de partij op pad ben, dan ga ik er graag op uit in eigen stad of land: bij/met vrienden , in de Kuip voor een wedstrijd van Feyenoord, in Theater Walhalla, bij het Rotterdams Philharmonisch Orkest of gewoon lekker thuis, in Rotterdam!

Caroline in ECON

In de Commissie Economische en Monetaire zaken (ECON) houd ik me namens de VVD vooral bezig met de regulering van banken en met het toezicht op de Europese Commissie en de Europese Centrale Bank. Voor mij is het van belang dat het vertrouwen in het financiële systeem wordt hersteld en dat de Brusselse beleidsmakers hun boekje niet te buiten gaan door de Nederlandse onafhankelijkheid aan te tasten. Een Europese minister van Financiën is helemaal niet nodig, laat staan eentje met een potje Nederlands belastinggeld om de Zuid-Europese begrotingen mee in evenwicht te houden. Kortom, economisch en financieel vertrouwen en stabiliteit, daar heeft Nederland baat bij. Nog meer Nederlands geld herverdelen, daarbij niet!

Banken: “De bankenunie zorgt voor scherp Europees toezicht en gelijke spelregels voor alle banken in Europa. De belangrijkste spelregel is voor mij dat de rekening van falende instellingen niet bij  de belastingbetaler wordt gelegd.”

Economische en Monetaire Unie (EMU): “Ja, ik ben voor het versterken van de Eurozone! Maar dat doen we niet met een “schokfonds” voor steun aan lidstaten die hun begroting niet op orde hebben. Dat doen we door die lidstaten eindelijk echt aan de afspraken te houden”

Kapitaalmarktunie: “Eén van de Europese basisvrijheden is vrij verkeer van kapitaal, maar grensoverschrijdende investeringen worden in de praktijk nog vaak belemmerd door nationale regels. Daarom vind ik dat obstakels weg moeten, de kosten omlaag en de concurrentie worden gestimuleerd!

FinTech: “Met dank aan innovatieve toetreders in de financiële sector kunnen kleine ondernemers sneller krediet krijgen. Europa moet naar mijn mening deze ontwikkeling van nieuwe financiele diensten en digitalisering qua regelgeving niet belemmeren, maar stimuleren. Europa en ook Nederland kent veel FinTechbedrijven, die moeten hier blijven en niet uitwijken naar VS of Azië.”

Caroline in ITRE

De Commissie Industry, Technology, Research & Energy (ITRE) houdt zich bezig met het industriebeleid van de EU en de toepassing van nieuwe technologieën. Maar ook met het Europees onderzoeks- en energiebeleid, de informatiemaatschappij, quantumtechnologie, robotisering en ruimtevaart. In deze Commissie zet ik mij vooral in voor een gelijk speelveld voor het Nederlandse en Europese bedrijfsleven, zodat zij de concurrentie goed aankunnen met andere werelddelen. Om dit te kunnen creëren maak ik me hard voor volop kansen voor innovatie, een goede industrie politiek, de digitale interne markt en een verstandig energiebeleid. Daar heeft Nederland kennis- en innovatieland baat bij!

Ruimtevaart: “Nederland is groot in lucht- en ruimtevaart. Dat moeten we wat mij betreft blijven. Voor de werkgelegenheid, de kennisontwikkeling en de bijdrage aan innovatie en duurzaamheid. Europa moet voor zorgen voor een gelijk speelveld om in landen de kennis en kunde verder te brengen.”

Robotisering en quantumtechnologie: “Grote sprongen vooruit maken in  de technologie. Dat kunnen we in Nederland met onze kennisinstellingen als geen ander. In het nieuwe Kaderprogramma moeten die ontwikkelingen een prominente rol krijgen. Goede regels en funding zorgen ervoor dat we hierin in Europa en Nederland blijven excelleren.”

Cybersecurity: ”Door de ontwikkeling van de digitale infrastructuur en toenemend gevaar van grensoverschrijdende cyberaanvallen in havens, bij defensie, financiële of telecom sector is adequate en eenduidige aanpak van cybersecurity van groot belang. Naar mijn mening een gezamenlijke inspanning van de lidstaten in Europa.”

Bitcoins: “Is de bitcoin een bedreiging of risico voor de financiele stabiliteit? Hoe beschermen we de consumenten die hier volop in springen? En hoe voorkomen we in Europa dat de virtuele munt zou worden gebruikt voor witwaspraktijken, drugshandel, terrorisme en andere cybergevaren die het met zich mee brengt. Kortom, ik pleit voor regels voor cryptomunten, maar die deze digitale ontwikkeling wel mogelijk laten zijn.”

Caroline in de media

Caroline’s CV

CV in het kort:
  • 1999-2004: Studie Bestuurskunde, Erasmus Universiteit Rotterdam
  • 2004-2010: KPMG, Adviseur Public Sector
  • 2010-2015: Port of Rotterdam, Senior Advisor European & International Affairs
  • 2015-2017: Royal Schiphol Group, Manager Public & External Affairs
  • 2013-2017: Secretaris Comité ter Beharting van Nationale Belangen Rotterdam
  • 2015-2017: Voorzitter VVD Rotterdam
  • 2012-heden: Adviesraad Theater Walhalla
  • 2015-heden: Lid Raad van Toezicht Rotterdams Philharmonisch Orkest

Contact Caroline

Wilt u de nieuwsbrief ‘Caroline in Brussel’ ontvangen of heeft u vragen, opmerkingen of tips, vul onderstaand formulier in en ik neem contact met u op.

Brussel

Europees Parlement
Altiero Spinelli
08G209
Wiertzstraat 60
B-1047 Brussel
+32(0)2 28 45221

Straatsburg

Europees Parlement
Winston Churchill
1, avenue du Président Robert Schuman
Straatsburg
+33(0)3 88 1 75221

Medewerkers

Stephanie Dörr – Office Manager
stephanie.dorr@europarl.europa.eu
+3222847221

Erik Floor – beleidsmedewerker ECON
erik.floor@europarl.europa.eu
+3222837221

Fieke van Twist – beleidsmedewerker ITRE
sophia.vantwist@europarl.europa.eu
+322283221

LinkedIn
Twitter
Facebook
Instagram